Guías y manuales (lenguaje inclusivo)


Hablamos de leyes
(65 págs.) (conjuntamente con Charo GUERRERO). Madrid: Instituto de la Mujer (Ministerio de Igualdad), 2008.


Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la llengua
(93 págs.). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de la Presidència. Secció d’Assessorament de Política Lingüística [Criteris Lingüístics 6], 2005.


NOMBRA. En femenino y en masculino. La representación del femenino y el masculino en el lenguaje
(30 págs.) (conjuntamente con Carmen ALARIO, Mercedes BENGOECHEA y Ana VARGAS). Madrid: Instituto de la Mujer, 1995.


Guía de lenguaje para el ámbito de la empresa y el empleo
(81 págs.) Vitoria: Emakunde [Guías 21], 2011.


Guía de lenguaje para el ámbito de la cultura
(67 págs.) Vitoria: Emakunde [Guías 20], 2010.


Guía de lenguaje para el ámbito de la salud
(80 págs.) Vitoria: Emakunde [Guías 17], 2009.


Guía de lenguaje para el ámbito del deporte
(78 págs.) Vitoria: Emakunde [Guías 18], 2009.


Guía de lenguaje para el ámbito educativo
(70 págs.) Vitoria: Emakunde [Guías, 15], 2008.


Esports, dones i llengua. 5 Reglament d’ús d’una instal.lació esportiva
(64 págs.) Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua, 5], 2008.


Esports, dones i llengua. 1 Estatuts: un model
(101 págs.) Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua, 1], 2007.


Esports, dones i llengua. 2 Normatives de competició, reglamentacions i documents administratius
(132 págs.) Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua, 2], 2007.


Esports, dones i llengua. 3 Manuals d’aprenentatge
(113 págs.) Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua, 3], 2007.


Esports, dones i llengua. 4 Reglament General de Règim Interior
(84 págs.) Barcelona: Unió de Federacions Esportives de Catalunya [Esports, dones i llengua, 4], 2007.


Breus receptes per visibilitzar les dones en l’esport
, 2008 (3 págs.)


Breus receptes per visibilitzar les dones en l’educació
, 2008 (2 págs.)