Les dones que van humanitzar la Declaració Universal de Drets Humans

ONU. Fryderyka Kalinowski (Polònia), Bodgil Begtrup (Dinamarca), Minerva Bernardino (República Dominicana) i Hansa Mehta (Índia), delegades de la Subcomissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (Nueva York, 1946)   Ara que fa setanta anys de la solemne proclamació de la Declaració Universal de Drets Humans a l’Assemblea General de les Nacions Unides […]