¡Escriptores del món, uniu-vos! ‘Narrativa proletaria norteamericana 1929-1941’

El primer que crida l’atenció de la concisa antologia Narrativa proletaria norteamericana 1929-1941 és l’amplitud de mires. Dit d’una altra manera, la voluntat que no sigui restrictiva o parcial i, així, les escriptores hi són ben equànimement representades: set de tretze. Una selecció, doncs, feta amb criteri i senderi i, a més a més, ben […]